Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An
Đang cập nhật

Bệnh viện sản nhi nghệ an triển khai hệ thống báo động đỏ nội viện

Quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện là một tiêu chí đã được đề cập đến trong Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện Việt Nam (tiêu chí A1.4), đây là một trong những nội dung để bảo đảm các điều kiện cấp cứu người bệnh kịp thời mà các bệnh viện cần phải triển khai nếu muốn nâng mức chất lượng của tiêu chí này.