Loading...
Chào mừng bạn đến với Website Bệnh Viện Sản nhi Nghệ An

Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam

Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo và rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước. 

 

Trải qua 09 năm tổ chức, Ngày BHYT Việt Nam là dịp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay, góp sức thực hiện tốt Luật BHYT với lộ trình thực hiện BHYT toàn dân, vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội, vì an sinh đất nước. Đây cũng là dịp để quán triệt sâu sắc và nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của BHYT- một bộ phận quan trọng trong chính sách tài chính y tế quốc gia, một trong những phương thức xã hội hóa công tác y tế thông qua 

 

Cùng với quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), BHYT giai đoạn 2012-2015 và 2020, công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHYT đã được cơ quan BHXH đẩy mạnh cùng với vai trò thiết thực của BHYT trong đời sống đã giúp người dân dần nhận thức đầy đủ hơn về bản chất nhân văn của BHYT từ đó chủ động tham gia như một biện pháp hữu hiệu dự phòng chăm lo sức khỏe cho cá nhân cũng như các thành viên trong gia đình.

 

Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ hoàn thiện Mô hình 26 Trạm y tế chuẩn để nhân rộng trên phạm vi cả nước với mục tiêu: Đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ cở, đảm bảo cung ứng đầy đủ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 

 

 

 

Ngành y tế phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 90% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 95% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 80% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 70% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 90% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; hoàn thiện việc đầu tư trạm y tế các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

 

Đến năm 2025, 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu, thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% trung tâm y tế huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; 100% xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

 

Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền và đưa Bảo hiểm Y tế phủ khắp toàn dân, về phía Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền cả về bề rộng và chiều sâu, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như phát tờ rơi, phổ biến kiến thức BHYT trong các buổi họp Hội đồng bệnh nhân, sinh hoạt chuyên môn… nhằm nâng cao và thay đổi nhận thức của người bệnh về mục đích và chính sách của Bảo hiểm Y tế.

 

Kết hợp các hình thức tuyên truyền phù hợp với các nhóm đối tượng, phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban ngành và các doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện tiến tới BHYT toàn dân theo đúng lộ trình và sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 

Bùi Việt Hà - P.QLCL&CTXHVideo

Quảng cáo
Video

Thống kê truy cập
Người đang truy cập: 29
Tổng số lượt truy cập: 1375540